KARTY SHELL - DOPASUJ PAKIET DO SWOICH POTRZEB
  • WYBIERZ GRUPY PALIWOWE KLIKAJĄC NA KONKRETNY RODZAJ PALIWA
  • WYBIERZ GRUPY POZAPALIWOWE KLIKAJĄC NA KONKRETNY PRODUKT POZAPALIWOWY
  • PONIŻEJ ZOSTANĄ WYFILTROWANE WSZYSTKIE PAKIETY SPEŁNIAJĄCE KRYTERIA
Grupy Paliwowe
FS01. WSZYSTKIE PALIWA FS02. WSZYSTKIE OLEJE NAPĘDOWE FS09. WSZYSTKIE BENZYNY
Grupy Pozapaliwowe
NFS02. AKCESORIA, PRODUKTY NIEPALIWOWE I USŁUGI NFS03. OPŁATY DROGOWE NFS04. ART.SPOŻYWCZE NFS05. MYJNIA NFS06. AKCESORIA PODSTAWOWE
Nazwa pakietu
Limit dobowy (PLN)

*Opłaty za autostrady wliczają się do limitu ilości wizyt i kwot transakcji.

L.p Nazwa pakietu Dzienna ilość
transakcji
Grupy Paliwowe Grupy Pozapaliwowe Limit dobowy(PLN)
1 S/01ON/500 5 FS02 WSZYSTKIE OLEJE NAPĘDOWE NFS03 OPŁATY DROGOWE 500
2 S/01ON/1000 5 FS02 WSZYSTKIE OLEJE NAPĘDOWE NFS03 OPŁATY DROGOWE 1000
3 S/01ON/2500 5 FS02 WSZYSTKIE OLEJE NAPĘDOWE NFS03 OPŁATY DROGOWE 2500
4 S/01ON/7000 5 FS02 WSZYSTKIE OLEJE NAPĘDOWE NFS03 OPŁATY DROGOWE 7000
5 S/02ON/500 5 FS02 WSZYSTKIE OLEJE NAPĘDOWE NFS02, AKCESORIA, PRODUKTY NIEPALIWOWE I USŁUGI NFS03, OPŁATY DROGOWE NFS05, MYJNIA NFS06 AKCESORIA PODSTAWOWE 500
6 S/02ON/1000 5 FS02 WSZYSTKIE OLEJE NAPĘDOWE NFS02, AKCESORIA, PRODUKTY NIEPALIWOWE I USŁUGI NFS03, OPŁATY DROGOWE NFS05, MYJNIA NFS06 AKCESORIA PODSTAWOWE 1000
7 S/02ON/2500 5 FS02 WSZYSTKIE OLEJE NAPĘDOWE NFS02, AKCESORIA, PRODUKTY NIEPALIWOWE I USŁUGI NFS03, OPŁATY DROGOWE NFS05, MYJNIA NFS06 AKCESORIA PODSTAWOWE 2500
8 S/02ON/7000 5 FS02 WSZYSTKIE OLEJE NAPĘDOWE NFS02, AKCESORIA, PRODUKTY NIEPALIWOWE I USŁUGI NFS03, OPŁATY DROGOWE NFS05, MYJNIA NFS06 AKCESORIA PODSTAWOWE 7000
9 S/03ON/500 5 FS02 WSZYSTKIE OLEJE NAPĘDOWE NFS02, AKCESORIA, PRODUKTY NIEPALIWOWE I USŁUGI NFS03, OPŁATY DROGOWE NFS04, ART.SPOŻYWCZE NFS05, MYJNIA NFS06 AKCESORIA PODSTAWOWE 500
10 S/03ON/1000 5 FS02 WSZYSTKIE OLEJE NAPĘDOWE NFS02, AKCESORIA, PRODUKTY NIEPALIWOWE I USŁUGI NFS03, OPŁATY DROGOWE NFS04, ART.SPOŻYWCZE NFS05, MYJNIA NFS06 AKCESORIA PODSTAWOWE 1000
11 S/03ON/2500 5 FS02 WSZYSTKIE OLEJE NAPĘDOWE NFS02, AKCESORIA, PRODUKTY NIEPALIWOWE I USŁUGI NFS03, OPŁATY DROGOWE NFS04, ART.SPOŻYWCZE NFS05, MYJNIA NFS06 AKCESORIA PODSTAWOWE 2500
12 S/03ON/7000 5 FS02 WSZYSTKIE OLEJE NAPĘDOWE NFS02, AKCESORIA, PRODUKTY NIEPALIWOWE I USŁUGI NFS03, OPŁATY DROGOWE NFS04, ART.SPOŻYWCZE NFS05, MYJNIA NFS06 AKCESORIA PODSTAWOWE 7000
13 S/01PB/500 5 FS09 WSZYSTKIE BENZYNY NFS03 OPŁATY DROGOWE 500
14 S/01PB/1000 5 FS09 WSZYSTKIE BENZYNY NFS03 OPŁATY DROGOWE 1000
15 S/01PB/2500 5 FS09 WSZYSTKIE BENZYNY NFS03 OPŁATY DROGOWE 2500
16 S/01PB/7000 5 FS09 WSZYSTKIE BENZYNY NFS03 OPŁATY DROGOWE 7000
17 S/02PB/500 5 FS09 WSZYSTKIE BENZYNY NFS02, AKCESORIA, PRODUKTY NIEPALIWOWE I USŁUGI NFS03, OPŁATY DROGOWE NFS05, MYJNIA NFS06 AKCESORIA PODSTAWOWE 500
18 S/02PB/1000 5 FS09 WSZYSTKIE BENZYNY NFS02, AKCESORIA, PRODUKTY NIEPALIWOWE I USŁUGI NFS03, OPŁATY DROGOWE NFS05, MYJNIA NFS06 AKCESORIA PODSTAWOWE 1000
19 S/02PB/2500 5 FS09 WSZYSTKIE BENZYNY NFS02, AKCESORIA, PRODUKTY NIEPALIWOWE I USŁUGI NFS03, OPŁATY DROGOWE NFS05, MYJNIA NFS06 AKCESORIA PODSTAWOWE 2500
20 S/02PB/7000 5 FS09 WSZYSTKIE BENZYNY NFS02, AKCESORIA, PRODUKTY NIEPALIWOWE I USŁUGI NFS03, OPŁATY DROGOWE NFS05, MYJNIA NFS06 AKCESORIA PODSTAWOWE 7000
21 S/03PB/500 5 FS09 WSZYSTKIE BENZYNY NFS02, AKCESORIA, PRODUKTY NIEPALIWOWE I USŁUGI NFS03, OPŁATY DROGOWE NFS04, ART.SPOŻYWCZE NFS05, MYJNIA NFS06 AKCESORIA PODSTAWOWE 500
22 S/03PB/1000 5 FS09 WSZYSTKIE BENZYNY NFS02, AKCESORIA, PRODUKTY NIEPALIWOWE I USŁUGI NFS03, OPŁATY DROGOWE NFS04, ART.SPOŻYWCZE NFS05, MYJNIA NFS06 AKCESORIA PODSTAWOWE 1000
23 S/03PB/2500 5 FS09 WSZYSTKIE BENZYNY NFS02, AKCESORIA, PRODUKTY NIEPALIWOWE I USŁUGI NFS03, OPŁATY DROGOWE NFS04, ART.SPOŻYWCZE NFS05, MYJNIA NFS06 AKCESORIA PODSTAWOWE 2500
24 S/03PB/7000 5 FS09 WSZYSTKIE BENZYNY NFS02, AKCESORIA, PRODUKTY NIEPALIWOWE I USŁUGI NFS03, OPŁATY DROGOWE NFS04, ART.SPOŻYWCZE NFS05, MYJNIA NFS06 AKCESORIA PODSTAWOWE 7000
25 S/01/500 5 FS01 WSZYSTKIE PALIWA NFS03 OPŁATY DROGOWE 500
26 S/01/1000 5 FS01 WSZYSTKIE PALIWA NFS03 OPŁATY DROGOWE 1000
27 S/01/2500 5 FS01 WSZYSTKIE PALIWA NFS03 OPŁATY DROGOWE 2500
28 S/01/7000 5 FS01 WSZYSTKIE PALIWA NFS03 OPŁATY DROGOWE 7000
29 S/02/500 5 FS01 WSZYSTKIE PALIWA NFS02, AKCESORIA, PRODUKTY NIEPALIWOWE I USŁUGI NFS03, OPŁATY DROGOWE NFS05, MYJNIA NFS06 AKCESORIA PODSTAWOWE 500
30 S/02/1000 5 FS01 WSZYSTKIE PALIWA NFS02, AKCESORIA, PRODUKTY NIEPALIWOWE I USŁUGI NFS03, OPŁATY DROGOWE NFS05, MYJNIA NFS06 AKCESORIA PODSTAWOWE 1000
31 S/02/2500 5 FS01 WSZYSTKIE PALIWA NFS02, AKCESORIA, PRODUKTY NIEPALIWOWE I USŁUGI NFS03, OPŁATY DROGOWE NFS05, MYJNIA NFS06 AKCESORIA PODSTAWOWE 2500
32 S/02/7000 5 FS01 WSZYSTKIE PALIWA NFS02, AKCESORIA, PRODUKTY NIEPALIWOWE I USŁUGI NFS03, OPŁATY DROGOWE NFS05, MYJNIA NFS06 AKCESORIA PODSTAWOWE 7000
33 S/03/500 5 FS01 WSZYSTKIE PALIWA NFS02, AKCESORIA, PRODUKTY NIEPALIWOWE I USŁUGI NFS03, OPŁATY DROGOWE NFS04, ART.SPOŻYWCZE NFS05, MYJNIA NFS06 AKCESORIA PODSTAWOWE 500
34 S/03/1000 5 FS01 WSZYSTKIE PALIWA NFS02, AKCESORIA, PRODUKTY NIEPALIWOWE I USŁUGI NFS03, OPŁATY DROGOWE NFS04, ART.SPOŻYWCZE NFS05, MYJNIA NFS06 AKCESORIA PODSTAWOWE 1000
35 S/03/2500 5 FS01 WSZYSTKIE PALIWA NFS02, AKCESORIA, PRODUKTY NIEPALIWOWE I USŁUGI NFS03, OPŁATY DROGOWE NFS04, ART.SPOŻYWCZE NFS05, MYJNIA NFS06 AKCESORIA PODSTAWOWE 2500
36 S/03/7000 5 FS01 WSZYSTKIE PALIWA NFS02, AKCESORIA, PRODUKTY NIEPALIWOWE I USŁUGI NFS03, OPŁATY DROGOWE NFS04, ART.SPOŻYWCZE NFS05, MYJNIA NFS06 AKCESORIA PODSTAWOWE 7000