KARTY AMIC - DOPASUJ PAKIET DO SWOICH POTRZEB
  • WYBIERZ GRUPY PALIWOWE KLIKAJĄC NA KONKRETNY RODZAJ PALIWA
  • WYBIERZ GRUPY POZAPALIWOWE KLIKAJĄC NA KONKRETNY PRODUKT POZAPALIWOWY
  • PONIŻEJ ZOSTANĄ WYFILTROWANE WSZYSTKIE PAKIETY SPEŁNIAJĄCE KRYTERIA
Grupy Paliwowe
107. DIESEL 114. PRO ON - DIESEL 154. LPG 195. PB95 196. PRO 95 - BENZYNA
198. PB98 210. ADBLUE
Grupy Pozapaliwowe
236. OLEJE SILNIKOWE 238. DODATKI DO PALIW 240. ADDBLUE SZT 279. BUTLE GAZOWE 295. INNE PŁYNY SAMOCHODOWE
296. CHEMIA SAMOCHODOWA 297. AKCESORIA SAMOCHODOWE 306. PRODUKTY APTECZNE 309. ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE/ELEKTRONICZNE 315. KOSMETYKI
328. ARTYKUŁY SPOŻYWCZE 330. GASTRONOMIA 332. CUKIERNIA 334. NAPOJE BEZALKOHOLOWE 343. MYJNIA
Nazwa pakietu
Limit dobowy
Grupy Paliwowe (LITRY)

Limit dobowy
Produkty Pozapaliwowe (PLN)


* karty nie obsługują przejazdów autostradowych

L.p Nazwa pakietu Grupy Paliwowe Limit dobowy
Grupy Paliwowe
(LITRY)
Grupy Pozapaliwowe Limit dobowy
Grupy Pozapaliwowe
(PLN)
1 A/DROGOWY ON120 107, DIESEL 114, PRO ON - DIESEL 210 ADBLUE 120 BRAK BRAK
2 A/DROGOWY ON200 107, DIESEL 114, PRO ON - DIESEL 210 ADBLUE 200 BRAK BRAK
3 A/DROGOWY ON300 107, DIESEL 114, PRO ON - DIESEL 210 ADBLUE 300 BRAK BRAK
4 A/DROGOWY ON500 107, DIESEL 114, PRO ON - DIESEL 210 ADBLUE 500 BRAK BRAK
5 A/DROGOWY ON800 107, DIESEL 114, PRO ON - DIESEL 210 ADBLUE 800 BRAK BRAK
6 A/DROGOWY ON1200 107, DIESEL 114, PRO ON - DIESEL 210 ADBLUE 1200 BRAK BRAK
7 A/DROGOWY ON1600 107, DIESEL 114, PRO ON - DIESEL 210 ADBLUE 1600 BRAK BRAK
8 A/DROGOWY ON2000 107, DIESEL 114, PRO ON - DIESEL 210 ADBLUE 2000 BRAK BRAK
9 A/DROGOWY ON2500 107, DIESEL 114, PRO ON - DIESEL 210 ADBLUE 2500 BRAK BRAK
10 A/DROGOWY ON3000 107, DIESEL 114, PRO ON - DIESEL 210 ADBLUE 3000 BRAK BRAK
11 A/DROGOWY PB120 154, LPG 195, PB95 196, PRO 95 - BENZYNA 198 PB98 120 BRAK BRAK
12 A/DROGOWY PB200 154, LPG 195, PB95 196, PRO 95 - BENZYNA 198 PB98 200 BRAK BRAK
13 A/DROGOWY PB250 154, LPG 195, PB95 196, PRO 95 - BENZYNA 198 PB98 250 BRAK BRAK
14 A/DROGOWY PB300 154, LPG 195, PB95 196, PRO 95 - BENZYNA 198 PB98 300 BRAK BRAK
15 A/DROGOWY PB500 154, LPG 195, PB95 196, PRO 95 - BENZYNA 198 PB98 500 BRAK BRAK
16 A/KOMFORT ON120 107, DIESEL 114, PRO ON - DIESEL 210 ADBLUE 120 236, OLEJE SILNIKOWE 238, DODATKI DO PALIW 240, ADDBLUE SZT 295, INNE PŁYNY SAMOCHODOWE 296, CHEMIA SAMOCHODOWA 297, AKCESORIA SAMOCHODOWE 343 MYJNIA 500
17 A/KOMFORT ON200 107, DIESEL 114, PRO ON - DIESEL 210 ADBLUE 200 236, OLEJE SILNIKOWE 238, DODATKI DO PALIW 240, ADDBLUE SZT 295, INNE PŁYNY SAMOCHODOWE 296, CHEMIA SAMOCHODOWA 297, AKCESORIA SAMOCHODOWE 343 MYJNIA 500
18 A/KOMFORT ON300 107, DIESEL 114, PRO ON - DIESEL 210 ADBLUE 300 236, OLEJE SILNIKOWE 238, DODATKI DO PALIW 240, ADDBLUE SZT 295, INNE PŁYNY SAMOCHODOWE 296, CHEMIA SAMOCHODOWA 297, AKCESORIA SAMOCHODOWE 343 MYJNIA 500
19 A/KOMFORT ON500 107, DIESEL 114, PRO ON - DIESEL 210 ADBLUE 500 236, OLEJE SILNIKOWE 238, DODATKI DO PALIW 240, ADDBLUE SZT 295, INNE PŁYNY SAMOCHODOWE 296, CHEMIA SAMOCHODOWA 297, AKCESORIA SAMOCHODOWE 343 MYJNIA 500
20 A/KOMFORT ON800 107, DIESEL 114, PRO ON - DIESEL 210 ADBLUE 800 236, OLEJE SILNIKOWE 238, DODATKI DO PALIW 240, ADDBLUE SZT 295, INNE PŁYNY SAMOCHODOWE 296, CHEMIA SAMOCHODOWA 297, AKCESORIA SAMOCHODOWE 343 MYJNIA 500
21 A/KOMFORT ON1200 107, DIESEL 114, PRO ON - DIESEL 210 ADBLUE 1200 236, OLEJE SILNIKOWE 238, DODATKI DO PALIW 240, ADDBLUE SZT 295, INNE PŁYNY SAMOCHODOWE 296, CHEMIA SAMOCHODOWA 297, AKCESORIA SAMOCHODOWE 343 MYJNIA 500
22 A/KOMFORT ON1600 107, DIESEL 114, PRO ON - DIESEL 210 ADBLUE 1600 236, OLEJE SILNIKOWE 238, DODATKI DO PALIW 240, ADDBLUE SZT 295, INNE PŁYNY SAMOCHODOWE 296, CHEMIA SAMOCHODOWA 297, AKCESORIA SAMOCHODOWE 343 MYJNIA 500
23 A/KOMFORT ON2000 107, DIESEL 114, PRO ON - DIESEL 210 ADBLUE 2000 236, OLEJE SILNIKOWE 238, DODATKI DO PALIW 240, ADDBLUE SZT 295, INNE PŁYNY SAMOCHODOWE 296, CHEMIA SAMOCHODOWA 297, AKCESORIA SAMOCHODOWE 343 MYJNIA 500
24 A/KOMFORT ON2500 107, DIESEL 114, PRO ON - DIESEL 210 ADBLUE 2500 236, OLEJE SILNIKOWE 238, DODATKI DO PALIW 240, ADDBLUE SZT 295, INNE PŁYNY SAMOCHODOWE 296, CHEMIA SAMOCHODOWA 297, AKCESORIA SAMOCHODOWE 343 MYJNIA 500
25 A/KOMFORT ON3000 107, DIESEL 114, PRO ON - DIESEL 210 ADBLUE 3000 236, OLEJE SILNIKOWE 238, DODATKI DO PALIW 240, ADDBLUE SZT 295, INNE PŁYNY SAMOCHODOWE 296, CHEMIA SAMOCHODOWA 297, AKCESORIA SAMOCHODOWE 343 MYJNIA 500
26 A/KOMFORT PB120 154, LPG 195, PB95 196, PRO 95 - BENZYNA 198 PB98 120 236, OLEJE SILNIKOWE 238, DODATKI DO PALIW 240, ADDBLUE SZT 295, INNE PŁYNY SAMOCHODOWE 296, CHEMIA SAMOCHODOWA 297, AKCESORIA SAMOCHODOWE 343 MYJNIA 500
27 A/KOMFORT PB200 154, LPG 195, PB95 196, PRO 95 - BENZYNA 198 PB98 200 236, OLEJE SILNIKOWE 238, DODATKI DO PALIW 240, ADDBLUE SZT 295, INNE PŁYNY SAMOCHODOWE 296, CHEMIA SAMOCHODOWA 297, AKCESORIA SAMOCHODOWE 343 MYJNIA 500
28 A/KOMFORT PB250 154, LPG 195, PB95 196, PRO 95 - BENZYNA 198 PB98 250 236, OLEJE SILNIKOWE 238, DODATKI DO PALIW 240, ADDBLUE SZT 295, INNE PŁYNY SAMOCHODOWE 296, CHEMIA SAMOCHODOWA 297, AKCESORIA SAMOCHODOWE 343 MYJNIA 500
29 A/KOMFORT PB300 154, LPG 195, PB95 196, PRO 95 - BENZYNA 198 PB98 300 236, OLEJE SILNIKOWE 238, DODATKI DO PALIW 240, ADDBLUE SZT 295, INNE PŁYNY SAMOCHODOWE 296, CHEMIA SAMOCHODOWA 297, AKCESORIA SAMOCHODOWE 343 MYJNIA 500
30 A/KOMFORT PB500 154, LPG 195, PB95 196, PRO 95 - BENZYNA 198 PB98 500 236, OLEJE SILNIKOWE 238, DODATKI DO PALIW 240, ADDBLUE SZT 295, INNE PŁYNY SAMOCHODOWE 296, CHEMIA SAMOCHODOWA 297, AKCESORIA SAMOCHODOWE 343 MYJNIA 500
31 A/UNIWERSALNY 120 107, DIESEL 114, PRO ON - DIESEL 154, LPG 195, PB95 196, PRO 95 - BENZYNA 198, PB98 210 ADBLUE 120 BRAK BRAK
32 A/UNIWERSALNY 200 107, DIESEL 114, PRO ON - DIESEL 154, LPG 195, PB95 196, PRO 95 - BENZYNA 198, PB98 210 ADBLUE 200 BRAK BRAK
33 A/UNIWERSALNY 400 107, DIESEL 114, PRO ON - DIESEL 154, LPG 195, PB95 196, PRO 95 - BENZYNA 198, PB98 210 ADBLUE 400 BRAK BRAK
34 A/UNIWERSALNY 600 107, DIESEL 114, PRO ON - DIESEL 154, LPG 195, PB95 196, PRO 95 - BENZYNA 198, PB98 210 ADBLUE 600 BRAK BRAK
35 A/UNIWERSALNY 800 107, DIESEL 114, PRO ON - DIESEL 154, LPG 195, PB95 196, PRO 95 - BENZYNA 198, PB98 210 ADBLUE 800 BRAK BRAK
36 A/UNIWERSALNY 1000 107, DIESEL 114, PRO ON - DIESEL 154, LPG 195, PB95 196, PRO 95 - BENZYNA 198, PB98 210 ADBLUE 1000 BRAK BRAK
37 A/SPECJALNY 120 107, DIESEL 114, PRO ON - DIESEL 154, LPG 195, PB95 196, PRO 95 - BENZYNA 198, PB98 210 ADBLUE 120 236, OLEJE SILNIKOWE 238, DODATKI DO PALIW 240, ADDBLUE SZT 295, INNE PŁYNY SAMOCHODOWE 296, CHEMIA SAMOCHODOWA 297, AKCESORIA SAMOCHODOWE 343 MYJNIA 500
38 A/SPECJALNY 200 107, DIESEL 114, PRO ON - DIESEL 154, LPG 195, PB95 196, PRO 95 - BENZYNA 198, PB98 210 ADBLUE 200 236, OLEJE SILNIKOWE 238, DODATKI DO PALIW 240, ADDBLUE SZT 295, INNE PŁYNY SAMOCHODOWE 296, CHEMIA SAMOCHODOWA 297, AKCESORIA SAMOCHODOWE 343 MYJNIA 500
39 A/SPECJALNY 400 107, DIESEL 114, PRO ON - DIESEL 154, LPG 195, PB95 196, PRO 95 - BENZYNA 198, PB98 210 ADBLUE 400 236, OLEJE SILNIKOWE 238, DODATKI DO PALIW 240, ADDBLUE SZT 295, INNE PŁYNY SAMOCHODOWE 296, CHEMIA SAMOCHODOWA 297, AKCESORIA SAMOCHODOWE 343 MYJNIA 500
40 A/SPECJALNY 600 107, DIESEL 114, PRO ON - DIESEL 154, LPG 195, PB95 196, PRO 95 - BENZYNA 198, PB98 210 ADBLUE 600 236, OLEJE SILNIKOWE 238, DODATKI DO PALIW 240, ADDBLUE SZT 295, INNE PŁYNY SAMOCHODOWE 296, CHEMIA SAMOCHODOWA 297, AKCESORIA SAMOCHODOWE 343 MYJNIA 300
41 A/SPECJALNY 800 107, DIESEL 114, PRO ON - DIESEL 154, LPG 195, PB95 196, PRO 95 - BENZYNA 198, PB98 210 ADBLUE 800 236, OLEJE SILNIKOWE 238, DODATKI DO PALIW 240, ADDBLUE SZT 295, INNE PŁYNY SAMOCHODOWE 296, CHEMIA SAMOCHODOWA 297, AKCESORIA SAMOCHODOWE 343 MYJNIA 500
42 A/SPECJALNY 1000 107, DIESEL 114, PRO ON - DIESEL 154, LPG 195, PB95 196, PRO 95 - BENZYNA 198, PB98 210 ADBLUE 1000 236, OLEJE SILNIKOWE 238, DODATKI DO PALIW 240, ADDBLUE SZT 295, INNE PŁYNY SAMOCHODOWE 296, CHEMIA SAMOCHODOWA 297, AKCESORIA SAMOCHODOWE 343 MYJNIA 500
43 A/VIP 200 107, DIESEL 114, PRO ON - DIESEL 154, LPG 195, PB95 196, PRO 95 - BENZYNA 198, PB98 210 ADBLUE 200 236, OLEJE SILNIKOWE 238, DODATKI DO PALIW 240, ADDBLUE SZT 279, BUTLE GAZOWE 295, INNE PŁYNY SAMOCHODOWE 296, CHEMIA SAMOCHODOWA 297, AKCESORIA SAMOCHODOWE 306, PRODUKTY APTECZNE 309, ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE/ELEKTRONICZNE 315, KOSMETYKI 328, ARTYKUŁY SPOŻYWCZE 330, GASTRONOMIA 332, CUKIERNIA 334, NAPOJE BEZALKOHOLOWE 343 MYJNIA 500
44 A/VIP 400 107, DIESEL 114, PRO ON - DIESEL 154, LPG 195, PB95 196, PRO 95 - BENZYNA 198, PB98 210 ADBLUE 400 236, OLEJE SILNIKOWE 238, DODATKI DO PALIW 240, ADDBLUE SZT 279, BUTLE GAZOWE 295, INNE PŁYNY SAMOCHODOWE 296, CHEMIA SAMOCHODOWA 297, AKCESORIA SAMOCHODOWE 306, PRODUKTY APTECZNE 309, ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE/ELEKTRONICZNE 315, KOSMETYKI 328, ARTYKUŁY SPOŻYWCZE 330, GASTRONOMIA 332, CUKIERNIA 334, NAPOJE BEZALKOHOLOWE 343 MYJNIA 500
45 A/VIP 600 107, DIESEL 114, PRO ON - DIESEL 154, LPG 195, PB95 196, PRO 95 - BENZYNA 198, PB98 210 ADBLUE 600 236, OLEJE SILNIKOWE 238, DODATKI DO PALIW 240, ADDBLUE SZT 279, BUTLE GAZOWE 295, INNE PŁYNY SAMOCHODOWE 296, CHEMIA SAMOCHODOWA 297, AKCESORIA SAMOCHODOWE 306, PRODUKTY APTECZNE 309, ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE/ELEKTRONICZNE 315, KOSMETYKI 328, ARTYKUŁY SPOŻYWCZE 330, GASTRONOMIA 332, CUKIERNIA 334, NAPOJE BEZALKOHOLOWE 343 MYJNIA 500
46 A/VIP 800 107, DIESEL 114, PRO ON - DIESEL 154, LPG 195, PB95 196, PRO 95 - BENZYNA 198, PB98 210 ADBLUE 800 236, OLEJE SILNIKOWE 238, DODATKI DO PALIW 240, ADDBLUE SZT 279, BUTLE GAZOWE 295, INNE PŁYNY SAMOCHODOWE 296, CHEMIA SAMOCHODOWA 297, AKCESORIA SAMOCHODOWE 306, PRODUKTY APTECZNE 309, ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE/ELEKTRONICZNE 315, KOSMETYKI 328, ARTYKUŁY SPOŻYWCZE 330, GASTRONOMIA 332, CUKIERNIA 334, NAPOJE BEZALKOHOLOWE 343 MYJNIA 500
47 A/VIP 1000 107, DIESEL 114, PRO ON - DIESEL 154, LPG 195, PB95 196, PRO 95 - BENZYNA 198, PB98 210 ADBLUE 1000 236, OLEJE SILNIKOWE 238, DODATKI DO PALIW 240, ADDBLUE SZT 279, BUTLE GAZOWE 295, INNE PŁYNY SAMOCHODOWE 296, CHEMIA SAMOCHODOWA 297, AKCESORIA SAMOCHODOWE 306, PRODUKTY APTECZNE 309, ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE/ELEKTRONICZNE 315, KOSMETYKI 328, ARTYKUŁY SPOŻYWCZE 330, GASTRONOMIA 332, CUKIERNIA 334, NAPOJE BEZALKOHOLOWE 343 MYJNIA 500
48 A/VIP 2000 107, DIESEL 114, PRO ON - DIESEL 154, LPG 195, PB95 196, PRO 95 - BENZYNA 198, PB98 210 ADBLUE 2000 236, OLEJE SILNIKOWE 238, DODATKI DO PALIW 240, ADDBLUE SZT 279, BUTLE GAZOWE 295, INNE PŁYNY SAMOCHODOWE 296, CHEMIA SAMOCHODOWA 297, AKCESORIA SAMOCHODOWE 306, PRODUKTY APTECZNE 309, ARTYKUŁY ELEKTRYCZNE/ELEKTRONICZNE 315, KOSMETYKI 328, ARTYKUŁY SPOŻYWCZE 330, GASTRONOMIA 332, CUKIERNIA 334, NAPOJE BEZALKOHOLOWE 343 MYJNIA 500