KARTY BP - DOPASUJ PAKIET DO SWOICH POTRZEB
  • WYBIERZ GRUPY PALIWOWE KLIKAJĄC NA KONKRETNY RODZAJ PALIWA
  • WYBIERZ GRUPY POZAPALIWOWE KLIKAJĄC NA KONKRETNY PRODUKT POZAPALIWOWY
  • PONIŻEJ ZOSTANĄ WYFILTROWANE WSZYSTKIE PAKIETY SPEŁNIAJĄCE KRYTERIA
Grupy Paliwowe
2. BP ULTIMATE 98 3. ULTIMATE DIESEL 4. BEZOLOW 95 5. BEZOLOW 98 39. OLEJ NAPEDOWY
51. GAZ PLYNNY
Grupy Pozapaliwowe
10. AUTO MYJNIA 13. OLEJE 20. PLYN DO CHLODNIC 22. PLYN DO SPRYSK 25. AKCESORIA SAM.
28. CZESCI ZAMIENNE 37. OLEJE SILNIKOWE 61. OPL. AUTOSTRADY 74. DODATKI DO PALIW
Nazwa pakietu
Limit dobowy (PLN)

*Opłaty za autostrady nie wliczają się do limitu ilości i kwot transakcji.

L.p Nazwa pakietu Dzienna ilość
transakcji
Grupy Paliwowe Grupy Pozapaliwowe Limit dobowy(PLN)
1 60/ON/300 5 39 OLEJ NAPEDOWY 61 OPL. AUTOSTRADY 300
2 60/ON/450 5 39 OLEJ NAPEDOWY 61 OPL. AUTOSTRADY 450
3 60/ON/600 5 39 OLEJ NAPEDOWY 61 OPL. AUTOSTRADY 600
4 60/ON/1000 5 39 OLEJ NAPEDOWY 61 OPL. AUTOSTRADY 1000
5 60/ON/2000 5 39 OLEJ NAPEDOWY 61 OPL. AUTOSTRADY 2000
6 60/ON/3000 5 39 OLEJ NAPEDOWY 61 OPL. AUTOSTRADY 3000
7 60/ON+/300 5 3, ULTIMATE DIESEL 39 OLEJ NAPEDOWY 61 OPL. AUTOSTRADY 300
8 60/ON+/600 5 3, ULTIMATE DIESEL 39 OLEJ NAPEDOWY 61 OPL. AUTOSTRADY 600
9 60/ON+/1000 5 3, ULTIMATE DIESEL 39 OLEJ NAPEDOWY 61 OPL. AUTOSTRADY 1000
10 60/ON+/2000 5 3, ULTIMATE DIESEL 39 OLEJ NAPEDOWY 61 OPL. AUTOSTRADY 2000
11 60/ON+/3000 5 3, ULTIMATE DIESEL 39 OLEJ NAPEDOWY 61 OPL. AUTOSTRADY 3000
12 61/PB/300 5 4, BEZOLOW 95 51 GAZ PLYNNY 61 OPL. AUTOSTRADY 300
13 61/PB/300/1 5 4 BEZOLOW 95 61 OPL. AUTOSTRADY 300
14 61/PB/500 5 4, BEZOLOW 95 51 GAZ PLYNNY 61 OPL. AUTOSTRADY 500
15 61/PB/500/1 5 4 BEZOLOW 95 61 OPL. AUTOSTRADY 500
16 61/PB/1000 5 4, BEZOLOW 95 51 GAZ PLYNNY 61 OPL. AUTOSTRADY 1000
17 61/PB/2000 5 4, BEZOLOW 95 51 GAZ PLYNNY 61 OPL. AUTOSTRADY 2000
18 61/PB+/300 5 2, BP ULTIMATE 98 4, BEZOLOW 95 5, BEZOLOW 98 51 GAZ PLYNNY 61 OPL. AUTOSTRADY 300
19 61/PB+/500 5 2, BP ULTIMATE 98 4, BEZOLOW 95 5, BEZOLOW 98 51 GAZ PLYNNY 61 OPL. AUTOSTRADY 500
20 61/PB+/1000 5 2, BP ULTIMATE 98 4, BEZOLOW 95 5, BEZOLOW 98 51 GAZ PLYNNY 61 OPL. AUTOSTRADY 1000
21 61/PB+/2000 5 2, BP ULTIMATE 98 4, BEZOLOW 95 5, BEZOLOW 98 51 GAZ PLYNNY 61 OPL. AUTOSTRADY 2000
22 61/300 5 2, BP ULTIMATE 98 3, ULTIMATE DIESEL 4, BEZOLOW 95 5, BEZOLOW 98 39, OLEJ NAPEDOWY 51 GAZ PLYNNY 61 OPL. AUTOSTRADY 300
23 61/600 5 2, BP ULTIMATE 98 3, ULTIMATE DIESEL 4, BEZOLOW 95 5, BEZOLOW 98 39, OLEJ NAPEDOWY 51 GAZ PLYNNY 61 OPL. AUTOSTRADY 600
24 61/1000 5 2, BP ULTIMATE 98 3, ULTIMATE DIESEL 4, BEZOLOW 95 5, BEZOLOW 98 39, OLEJ NAPEDOWY 51 GAZ PLYNNY 61 OPL. AUTOSTRADY 1000
25 63/PB/300 5 4, BEZOLOW 95 51 GAZ PLYNNY 10, AUTO MYJNIA 61 OPL. AUTOSTRADY 300
26 64/ON/300 5 3, ULTIMATE DIESEL 39 OLEJ NAPEDOWY 10, AUTO MYJNIA 13, OLEJE 20, PLYN DO CHLODNIC 22, PLYN DO SPRYSK 25, AKCESORIA SAM. 28, CZESCI ZAMIENNE 37, OLEJE SILNIKOWE 61, OPL. AUTOSTRADY 74 DODATKI DO PALIW 300
27 64/ON/450 5 3, ULTIMATE DIESEL 39 OLEJ NAPEDOWY 10, AUTO MYJNIA 13, OLEJE 20, PLYN DO CHLODNIC 22, PLYN DO SPRYSK 25, AKCESORIA SAM. 28, CZESCI ZAMIENNE 37, OLEJE SILNIKOWE 61, OPL. AUTOSTRADY 74 DODATKI DO PALIW 450
28 64/ON/600 5 3, ULTIMATE DIESEL 39 OLEJ NAPEDOWY 10, AUTO MYJNIA 13, OLEJE 20, PLYN DO CHLODNIC 22, PLYN DO SPRYSK 25, AKCESORIA SAM. 28, CZESCI ZAMIENNE 37, OLEJE SILNIKOWE 61, OPL. AUTOSTRADY 74 DODATKI DO PALIW 600
29 64/ON/600/1 5 3, ULTIMATE DIESEL 39 OLEJ NAPEDOWY 10, AUTO MYJNIA 20, PLYN DO CHLODNIC 22, PLYN DO SPRYSK 25, AKCESORIA SAM. 37, OLEJE SILNIKOWE 61 OPL. AUTOSTRADY 600
30 64/ON/1000 5 3, ULTIMATE DIESEL 39 OLEJ NAPEDOWY 10, AUTO MYJNIA 13, OLEJE 20, PLYN DO CHLODNIC 22, PLYN DO SPRYSK 25, AKCESORIA SAM. 28, CZESCI ZAMIENNE 37, OLEJE SILNIKOWE 61, OPL. AUTOSTRADY 74 DODATKI DO PALIW 1000
31 64/ON/2000 5 3, ULTIMATE DIESEL 39 OLEJ NAPEDOWY 10, AUTO MYJNIA 13, OLEJE 20, PLYN DO CHLODNIC 22, PLYN DO SPRYSK 25, AKCESORIA SAM. 28, CZESCI ZAMIENNE 37, OLEJE SILNIKOWE 61, OPL. AUTOSTRADY 74 DODATKI DO PALIW 2000
32 64/ON/3000 5 3, ULTIMATE DIESEL 39 OLEJ NAPEDOWY 10, AUTO MYJNIA 13, OLEJE 20, PLYN DO CHLODNIC 22, PLYN DO SPRYSK 25, AKCESORIA SAM. 28, CZESCI ZAMIENNE 37, OLEJE SILNIKOWE 61, OPL. AUTOSTRADY 74 DODATKI DO PALIW 3000
33 64/PB/300 5 2, BP ULTIMATE 98 4, BEZOLOW 95 5, BEZOLOW 98 51 GAZ PLYNNY 10, AUTO MYJNIA 13, OLEJE 20, PLYN DO CHLODNIC 22, PLYN DO SPRYSK 25, AKCESORIA SAM. 28, CZESCI ZAMIENNE 37, OLEJE SILNIKOWE 61, OPL. AUTOSTRADY 74 DODATKI DO PALIW 300
34 64/PB/450 5 2, BP ULTIMATE 98 4, BEZOLOW 95 5, BEZOLOW 98 51 GAZ PLYNNY 10, AUTO MYJNIA 13, OLEJE 20, PLYN DO CHLODNIC 22, PLYN DO SPRYSK 25, AKCESORIA SAM. 28, CZESCI ZAMIENNE 37, OLEJE SILNIKOWE 61, OPL. AUTOSTRADY 74 DODATKI DO PALIW 450
35 64/PB/500 5 2, BP ULTIMATE 98 4, BEZOLOW 95 5 BEZOLOW 98 10, AUTO MYJNIA 20, PLYN DO CHLODNIC 22, PLYN DO SPRYSK 25, AKCESORIA SAM. 37, OLEJE SILNIKOWE 61 OPL. AUTOSTRADY 500
36 64/PB/600 5 2, BP ULTIMATE 98 4, BEZOLOW 95 5, BEZOLOW 98 51 GAZ PLYNNY 10, AUTO MYJNIA 13, OLEJE 20, PLYN DO CHLODNIC 22, PLYN DO SPRYSK 25, AKCESORIA SAM. 28, CZESCI ZAMIENNE 37, OLEJE SILNIKOWE 61, OPL. AUTOSTRADY 74 DODATKI DO PALIW 600
37 64/PB/1000 5 2, BP ULTIMATE 98 4, BEZOLOW 95 5, BEZOLOW 98 51 GAZ PLYNNY 10, AUTO MYJNIA 13, OLEJE 20, PLYN DO CHLODNIC 22, PLYN DO SPRYSK 25, AKCESORIA SAM. 28, CZESCI ZAMIENNE 37, OLEJE SILNIKOWE 61, OPL. AUTOSTRADY 74 DODATKI DO PALIW 1000
38 64/PB/2000 5 2, BP ULTIMATE 98 4, BEZOLOW 95 5, BEZOLOW 98 51 GAZ PLYNNY 10, AUTO MYJNIA 13, OLEJE 20, PLYN DO CHLODNIC 22, PLYN DO SPRYSK 25, AKCESORIA SAM. 28, CZESCI ZAMIENNE 37, OLEJE SILNIKOWE 61, OPL. AUTOSTRADY 74 DODATKI DO PALIW 2000
39 64/ON/1000/1 5 39 OLEJ NAPEDOWY 20, PLYN DO CHLODNIC 22, PLYN DO SPRYSK 25, AKCESORIA SAM. 28, CZESCI ZAMIENNE 37, OLEJE SILNIKOWE 61 OPL. AUTOSTRADY 1000
40 64/1500 5 4, BEZOLOW 95 39 OLEJ NAPEDOWY 20, PLYN DO CHLODNIC 22, PLYN DO SPRYSK 25, AKCESORIA SAM. 28, CZESCI ZAMIENNE 37, OLEJE SILNIKOWE 61 OPL. AUTOSTRADY 1500
41 64/PB/500/1 5 2, BP ULTIMATE 98 4, BEZOLOW 95 5 BEZOLOW 98 61 OPL. AUTOSTRADY 500
42 64/PB/1000/1 5 2, BP ULTIMATE 98 4, BEZOLOW 95 5 BEZOLOW 98 61 OPL. AUTOSTRADY 1000
43 64/VIP300 5 2, BP ULTIMATE 98 3, ULTIMATE DIESEL 4, BEZOLOW 95 5, BEZOLOW 98 39, OLEJ NAPEDOWY 51 GAZ PLYNNY 10, AUTO MYJNIA 13, OLEJE 20, PLYN DO CHLODNIC 22, PLYN DO SPRYSK 25, AKCESORIA SAM. 28, CZESCI ZAMIENNE 37, OLEJE SILNIKOWE 61, OPL. AUTOSTRADY 74 DODATKI DO PALIW 300
44 64/VIP600 5 2, BP ULTIMATE 98 3, ULTIMATE DIESEL 4, BEZOLOW 95 5, BEZOLOW 98 39, OLEJ NAPEDOWY 51 GAZ PLYNNY 10, AUTO MYJNIA 13, OLEJE 20, PLYN DO CHLODNIC 22, PLYN DO SPRYSK 25, AKCESORIA SAM. 28, CZESCI ZAMIENNE 37, OLEJE SILNIKOWE 61, OPL. AUTOSTRADY 74 DODATKI DO PALIW 600
45 64/VIP800 5 2, BP ULTIMATE 98 3, ULTIMATE DIESEL 4, BEZOLOW 95 5, BEZOLOW 98 39, OLEJ NAPEDOWY 51 GAZ PLYNNY 10, AUTO MYJNIA 13, OLEJE 20, PLYN DO CHLODNIC 22, PLYN DO SPRYSK 25, AKCESORIA SAM. 28, CZESCI ZAMIENNE 37, OLEJE SILNIKOWE 61, OPL. AUTOSTRADY 74 DODATKI DO PALIW 800
46 64/VIP1500 5 2, BP ULTIMATE 98 3, ULTIMATE DIESEL 4, BEZOLOW 95 5, BEZOLOW 98 39, OLEJ NAPEDOWY 51 GAZ PLYNNY 10, AUTO MYJNIA 13, OLEJE 20, PLYN DO CHLODNIC 22, PLYN DO SPRYSK 25, AKCESORIA SAM. 28, CZESCI ZAMIENNE 37, OLEJE SILNIKOWE 61, OPL. AUTOSTRADY 74 DODATKI DO PALIW 1500
47 64/VIP3000 5 2, BP ULTIMATE 98 3, ULTIMATE DIESEL 4, BEZOLOW 95 5, BEZOLOW 98 39, OLEJ NAPEDOWY 51 GAZ PLYNNY 10, AUTO MYJNIA 13, OLEJE 20, PLYN DO CHLODNIC 22, PLYN DO SPRYSK 25, AKCESORIA SAM. 28, CZESCI ZAMIENNE 37, OLEJE SILNIKOWE 61, OPL. AUTOSTRADY 74 DODATKI DO PALIW 3000
48 61/PB+/3000 5 2, BP ULTIMATE 98 4, BEZOLOW 95 5 BEZOLOW 98 61 OPL. AUTOSTRADY 3000