KARTY ORLEN - DOPASUJ PAKIET DO SWOICH POTRZEB
  • WYBIERZ GRUPY PALIWOWE KLIKAJĄC NA KONKRETNY RODZAJ PALIWA
  • WYBIERZ GRUPY POZAPALIWOWE KLIKAJĄC NA KONKRETNY PRODUKT POZAPALIWOWY
  • PONIŻEJ ZOSTANĄ WYFILTROWANE WSZYSTKIE PAKIETY SPEŁNIAJĄCE KRYTERIA
Grupy Paliwowe
01. OLEJ NAPĘDOWY 02. OLEJ NAPĘDOWY VERVA 03. BENZYNA EUROSUPER 95 05. BENZYNA VERVA 98 06. LPG
Grupy Pozapaliwowe
11. OLEJE SILNIKOWE 12. PŁYNY EKSPLOATACYJNE 13. OLEJE SMAROWE 14. POZOSTAŁE PROD. NAFTOWE 20. USŁUGI SAMOCHODOWE
29. KOSMETYKI SAMOCHODOWE 30. AKCESORIA SAMOCHODOWE 36. OPŁATY ZA AUTOSTRADY 50. ARTYKUŁY PRZEMYSŁOWE 51. ARTYKUŁY SPOŻYWCZE
52. NAPOJE BEZALKOHOLOWE 53. WYROBY TYTONIOWE
Nazwa pakietu
Limit dobowy
Grupy Paliwowe (LITRY)

Limit dobowy
Produkty Pozapaliwowe (PLN)


*Opłaty za autostrady nie wliczają się do limitu ilości i kwot transakcji.

L.p Nazwa pakietu Grupy Paliwowe Limit dobowy
Grupy Paliwowe
(LITRY)
Grupy Pozapaliwowe Limit dobowy
Grupy Pozapaliwowe
(PLN)
1 O/AUTOSTRADA ON60 01 OLEJ NAPĘDOWY 60 36 OPŁATY ZA AUTOSTRADY BRAK
2 O/AUTOSTRADA ON160 01 OLEJ NAPĘDOWY 160 36 OPŁATY ZA AUTOSTRADY BRAK
3 O/AUTOSTRADA ON200 01 OLEJ NAPĘDOWY 200 36 OPŁATY ZA AUTOSTRADY BRAK
4 O/AUTOSTRADA ON600 01 OLEJ NAPĘDOWY 600 36 OPŁATY ZA AUTOSTRADY BRAK
5 O/AUTOSTRADA ON300 01 OLEJ NAPĘDOWY 300 20, USŁUGI SAMOCHODOWE 36 OPŁATY ZA AUTOSTRADY 300
6 O/AUTOSTRADA ON400 01 OLEJ NAPĘDOWY 400 36 OPŁATY ZA AUTOSTRADY BRAK
7 O/AUTOSTRADA ON900 01 OLEJ NAPĘDOWY 900 36 OPŁATY ZA AUTOSTRADY BRAK
8 O/AUTOSTRADA PB120 03, BENZYNA EUROSUPER 95 06 LPG 120 36 OPŁATY ZA AUTOSTRADY BRAK
9 O/AUTOSTRADA PB240 03, BENZYNA EUROSUPER 95 06 LPG 240 36 OPŁATY ZA AUTOSTRADY BRAK
10 O/AUTOSTRADA PB200 03, BENZYNA EUROSUPER 95 06 LPG 200 36 OPŁATY ZA AUTOSTRADY BRAK
11 O/AUTOSTRADA PB+200 03, BENZYNA EUROSUPER 95 06 LPG 200 20, USŁUGI SAMOCHODOWE 36 OPŁATY ZA AUTOSTRADY 300
12 O/AUTOSTRADA PB400 03, BENZYNA EUROSUPER 95 06 LPG 400 36 OPŁATY ZA AUTOSTRADY BRAK
13 O/DROGOWY 120 01 OLEJ NAPĘDOWY 120 BRAK BRAK
14 O/DROGOWY +120 01 OLEJ NAPĘDOWY 120 11, OLEJE SILNIKOWE 12, PŁYNY EKSPLOATACYJNE 13, OLEJE SMAROWE 14, POZOSTAŁE PROD. NAFTOWE 20, USŁUGI SAMOCHODOWE 30, AKCESORIA SAMOCHODOWE 36 OPŁATY ZA AUTOSTRADY 500
15 O/DROGOWY 160 01 OLEJ NAPĘDOWY 160 BRAK BRAK
16 O/DROGOWY +160 01 OLEJ NAPĘDOWY 160 11, OLEJE SILNIKOWE 12, PŁYNY EKSPLOATACYJNE 13, OLEJE SMAROWE 14, POZOSTAŁE PROD. NAFTOWE 20, USŁUGI SAMOCHODOWE 30, AKCESORIA SAMOCHODOWE 36 OPŁATY ZA AUTOSTRADY 500
17 O/DROGOWY 240 01 OLEJ NAPĘDOWY 240 BRAK BRAK
18 O/DROGOWY +240 01 OLEJ NAPĘDOWY 240 36 OPŁATY ZA AUTOSTRADY BRAK
19 O/DROGOWY 200 01 OLEJ NAPĘDOWY 200 BRAK BRAK
20 O/DROGOWY +200 01 OLEJ NAPĘDOWY 200 11, OLEJE SILNIKOWE 12, PŁYNY EKSPLOATACYJNE 13, OLEJE SMAROWE 14, POZOSTAŁE PROD. NAFTOWE 20, USŁUGI SAMOCHODOWE 30, AKCESORIA SAMOCHODOWE 36 OPŁATY ZA AUTOSTRADY 500
21 O/DROGOWY 300 01 OLEJ NAPĘDOWY 300 11, OLEJE SILNIKOWE 12, PŁYNY EKSPLOATACYJNE 13, OLEJE SMAROWE 14, POZOSTAŁE PROD. NAFTOWE 20, USŁUGI SAMOCHODOWE 30, AKCESORIA SAMOCHODOWE 36 OPŁATY ZA AUTOSTRADY 500
22 O/DROGOWY 400 01 OLEJ NAPĘDOWY 400 BRAK BRAK
23 O/DROGOWY +400 01 OLEJ NAPĘDOWY 400 11, OLEJE SILNIKOWE 12, PŁYNY EKSPLOATACYJNE 13, OLEJE SMAROWE 14, POZOSTAŁE PROD. NAFTOWE 20, USŁUGI SAMOCHODOWE 30, AKCESORIA SAMOCHODOWE 36 OPŁATY ZA AUTOSTRADY 500
24 O/DROGOWY 800 01 OLEJ NAPĘDOWY 800 BRAK BRAK
25 O/DROGOWY +800 01 OLEJ NAPĘDOWY 800 11, OLEJE SILNIKOWE 12, PŁYNY EKSPLOATACYJNE 13, OLEJE SMAROWE 14, POZOSTAŁE PROD. NAFTOWE 20, USŁUGI SAMOCHODOWE 30, AKCESORIA SAMOCHODOWE 36 OPŁATY ZA AUTOSTRADY 500
26 O/DROGOWY 1200 01 OLEJ NAPĘDOWY 1200 BRAK BRAK
27 O/DROGOWY +1200 01 OLEJ NAPĘDOWY 1200 11, OLEJE SILNIKOWE 12, PŁYNY EKSPLOATACYJNE 13, OLEJE SMAROWE 14, POZOSTAŁE PROD. NAFTOWE 20, USŁUGI SAMOCHODOWE 30, AKCESORIA SAMOCHODOWE 36 OPŁATY ZA AUTOSTRADY 500
28 O/DROGOWY 1600 01 OLEJ NAPĘDOWY 1600 BRAK BRAK
29 O/DROGOWY +1600 01 OLEJ NAPĘDOWY 1600 11, OLEJE SILNIKOWE 12, PŁYNY EKSPLOATACYJNE 13, OLEJE SMAROWE 14, POZOSTAŁE PROD. NAFTOWE 20, USŁUGI SAMOCHODOWE 30, AKCESORIA SAMOCHODOWE 36 OPŁATY ZA AUTOSTRADY 500
30 O/DROGOWY 2000 01 OLEJ NAPĘDOWY 2000 BRAK BRAK
31 O/DROGOWY +2000 01 OLEJ NAPĘDOWY 2000 11, OLEJE SILNIKOWE 12, PŁYNY EKSPLOATACYJNE 13, OLEJE SMAROWE 14, POZOSTAŁE PROD. NAFTOWE 20, USŁUGI SAMOCHODOWE 30, AKCESORIA SAMOCHODOWE 36 OPŁATY ZA AUTOSTRADY 500
32 O/DROGOWY 2400 01 OLEJ NAPĘDOWY 2400 BRAK BRAK
33 O/DROGOWY +2400 01 OLEJ NAPĘDOWY 2400 11, OLEJE SILNIKOWE 12, PŁYNY EKSPLOATACYJNE 13, OLEJE SMAROWE 14, POZOSTAŁE PROD. NAFTOWE 20, USŁUGI SAMOCHODOWE 30, AKCESORIA SAMOCHODOWE 36 OPŁATY ZA AUTOSTRADY 500
34 O/DROGOWY 3000 01 OLEJ NAPĘDOWY 3000 BRAK BRAK
35 O/DROGOWY +3000 01 OLEJ NAPĘDOWY 3000 11, OLEJE SILNIKOWE 12, PŁYNY EKSPLOATACYJNE 13, OLEJE SMAROWE 14, POZOSTAŁE PROD. NAFTOWE 20, USŁUGI SAMOCHODOWE 30, AKCESORIA SAMOCHODOWE 36 OPŁATY ZA AUTOSTRADY 500
36 O/DROGOWY_ON100 01 OLEJ NAPĘDOWY 100 11, OLEJE SILNIKOWE 12, PŁYNY EKSPLOATACYJNE 36 OPŁATY ZA AUTOSTRADY 300
37 O/DROGOWY_ON120 01 OLEJ NAPĘDOWY 120 11, OLEJE SILNIKOWE 12, PŁYNY EKSPLOATACYJNE 36 OPŁATY ZA AUTOSTRADY 300
38 O/DROGOWY_ON300 01 OLEJ NAPĘDOWY 300 11, OLEJE SILNIKOWE 12, PŁYNY EKSPLOATACYJNE 36 OPŁATY ZA AUTOSTRADY 300
39 O/DROGOWY_ON400 01 OLEJ NAPĘDOWY 400 11, OLEJE SILNIKOWE 12, PŁYNY EKSPLOATACYJNE 36 OPŁATY ZA AUTOSTRADY 300
40 O/DROGOWY_ON600 01 OLEJ NAPĘDOWY 600 11, OLEJE SILNIKOWE 12, PŁYNY EKSPLOATACYJNE 36 OPŁATY ZA AUTOSTRADY 300
41 O/DROGOWY_ON800 01 OLEJ NAPĘDOWY 800 11, OLEJE SILNIKOWE 12, PŁYNY EKSPLOATACYJNE 36 OPŁATY ZA AUTOSTRADY 300
42 O/DROGOWY_ON1000 01 OLEJ NAPĘDOWY 1000 11, OLEJE SILNIKOWE 12, PŁYNY EKSPLOATACYJNE 36 OPŁATY ZA AUTOSTRADY 300
43 O/DROGOWY_ON1400 01 OLEJ NAPĘDOWY 1400 11, OLEJE SILNIKOWE 12, PŁYNY EKSPLOATACYJNE 36 OPŁATY ZA AUTOSTRADY 300
44 O/DROGOWY_+ON100 01 OLEJ NAPĘDOWY 100 11, OLEJE SILNIKOWE 12, PŁYNY EKSPLOATACYJNE 20, USŁUGI SAMOCHODOWE 36 OPŁATY ZA AUTOSTRADY 300
45 O/DROGOWYPB_120 03, BENZYNA EUROSUPER 95 06 LPG 120 BRAK BRAK
46 O/DROGOWYPB_+120 03 BENZYNA EUROSUPER 95 120 11, OLEJE SILNIKOWE 12, PŁYNY EKSPLOATACYJNE 36 OPŁATY ZA AUTOSTRADY 300
47 O/DROGOWYPB 200 03, BENZYNA EUROSUPER 95 06 LPG 200 BRAK BRAK
48 O/KOMFORT ON120 01, OLEJ NAPĘDOWY 02 OLEJ NAPĘDOWY VERVA 120 11, OLEJE SILNIKOWE 12, PŁYNY EKSPLOATACYJNE 13, OLEJE SMAROWE 14, POZOSTAŁE PROD. NAFTOWE 20, USŁUGI SAMOCHODOWE 29, KOSMETYKI SAMOCHODOWE 30, AKCESORIA SAMOCHODOWE 36 OPŁATY ZA AUTOSTRADY 500
49 O/KOMFORT ON150 01, OLEJ NAPĘDOWY 02 OLEJ NAPĘDOWY VERVA 150 11, OLEJE SILNIKOWE 12, PŁYNY EKSPLOATACYJNE 13, OLEJE SMAROWE 14, POZOSTAŁE PROD. NAFTOWE 20, USŁUGI SAMOCHODOWE 29, KOSMETYKI SAMOCHODOWE 30, AKCESORIA SAMOCHODOWE 36 OPŁATY ZA AUTOSTRADY 500
50 O/KOMFORT ON180 01, OLEJ NAPĘDOWY 02 OLEJ NAPĘDOWY VERVA 180 11, OLEJE SILNIKOWE 12, PŁYNY EKSPLOATACYJNE 13, OLEJE SMAROWE 14, POZOSTAŁE PROD. NAFTOWE 20, USŁUGI SAMOCHODOWE 29, KOSMETYKI SAMOCHODOWE 30, AKCESORIA SAMOCHODOWE 36 OPŁATY ZA AUTOSTRADY 500
51 O/KOMFORT ON240 01, OLEJ NAPĘDOWY 02 OLEJ NAPĘDOWY VERVA 240 11, OLEJE SILNIKOWE 12, PŁYNY EKSPLOATACYJNE 13, OLEJE SMAROWE 14, POZOSTAŁE PROD. NAFTOWE 20, USŁUGI SAMOCHODOWE 29, KOSMETYKI SAMOCHODOWE 30, AKCESORIA SAMOCHODOWE 36 OPŁATY ZA AUTOSTRADY 500
52 O/KOMFORT ON300 01, OLEJ NAPĘDOWY 02 OLEJ NAPĘDOWY VERVA 300 11, OLEJE SILNIKOWE 12, PŁYNY EKSPLOATACYJNE 13, OLEJE SMAROWE 14, POZOSTAŁE PROD. NAFTOWE 20, USŁUGI SAMOCHODOWE 29, KOSMETYKI SAMOCHODOWE 30, AKCESORIA SAMOCHODOWE 36 OPŁATY ZA AUTOSTRADY 500
53 O/KOMFORT ON600 01, OLEJ NAPĘDOWY 02 OLEJ NAPĘDOWY VERVA 600 11, OLEJE SILNIKOWE 12, PŁYNY EKSPLOATACYJNE 13, OLEJE SMAROWE 14, POZOSTAŁE PROD. NAFTOWE 20, USŁUGI SAMOCHODOWE 29, KOSMETYKI SAMOCHODOWE 30, AKCESORIA SAMOCHODOWE 36 OPŁATY ZA AUTOSTRADY 500
54 O/KOMFORT ON900 01, OLEJ NAPĘDOWY 02 OLEJ NAPĘDOWY VERVA 900 11, OLEJE SILNIKOWE 12, PŁYNY EKSPLOATACYJNE 13, OLEJE SMAROWE 14, POZOSTAŁE PROD. NAFTOWE 20, USŁUGI SAMOCHODOWE 29, KOSMETYKI SAMOCHODOWE 30, AKCESORIA SAMOCHODOWE 36 OPŁATY ZA AUTOSTRADY 500
55 O/KOMFORT ON500 01, OLEJ NAPĘDOWY 02 OLEJ NAPĘDOWY VERVA 500 11, OLEJE SILNIKOWE 12, PŁYNY EKSPLOATACYJNE 13, OLEJE SMAROWE 14, POZOSTAŁE PROD. NAFTOWE 20, USŁUGI SAMOCHODOWE 29, KOSMETYKI SAMOCHODOWE 30, AKCESORIA SAMOCHODOWE 36 OPŁATY ZA AUTOSTRADY 500
56 O/KOMFORT ON1000 01, OLEJ NAPĘDOWY 02 OLEJ NAPĘDOWY VERVA 1000 11, OLEJE SILNIKOWE 12, PŁYNY EKSPLOATACYJNE 13, OLEJE SMAROWE 14, POZOSTAŁE PROD. NAFTOWE 20, USŁUGI SAMOCHODOWE 29, KOSMETYKI SAMOCHODOWE 30, AKCESORIA SAMOCHODOWE 36 OPŁATY ZA AUTOSTRADY 500
57 O/KOMFORT PB120 03, BENZYNA EUROSUPER 95 05, BENZYNA VERVA 98 06 LPG 120 11, OLEJE SILNIKOWE 12, PŁYNY EKSPLOATACYJNE 13, OLEJE SMAROWE 14, POZOSTAŁE PROD. NAFTOWE 20, USŁUGI SAMOCHODOWE 29, KOSMETYKI SAMOCHODOWE 30, AKCESORIA SAMOCHODOWE 36 OPŁATY ZA AUTOSTRADY 500
58 O/KOMFORT PB150 03, BENZYNA EUROSUPER 95 05, BENZYNA VERVA 98 06 LPG 150 11, OLEJE SILNIKOWE 12, PŁYNY EKSPLOATACYJNE 13, OLEJE SMAROWE 14, POZOSTAŁE PROD. NAFTOWE 20, USŁUGI SAMOCHODOWE 29, KOSMETYKI SAMOCHODOWE 30, AKCESORIA SAMOCHODOWE 36 OPŁATY ZA AUTOSTRADY 500
59 O/KOMFORT PB180 03, BENZYNA EUROSUPER 95 05, BENZYNA VERVA 98 06 LPG 180 11, OLEJE SILNIKOWE 12, PŁYNY EKSPLOATACYJNE 13, OLEJE SMAROWE 14, POZOSTAŁE PROD. NAFTOWE 20, USŁUGI SAMOCHODOWE 29, KOSMETYKI SAMOCHODOWE 30, AKCESORIA SAMOCHODOWE 36 OPŁATY ZA AUTOSTRADY 500
60 O/KOMFORT PB240 03, BENZYNA EUROSUPER 95 05, BENZYNA VERVA 98 06 LPG 240 11, OLEJE SILNIKOWE 12, PŁYNY EKSPLOATACYJNE 13, OLEJE SMAROWE 14, POZOSTAŁE PROD. NAFTOWE 20, USŁUGI SAMOCHODOWE 29, KOSMETYKI SAMOCHODOWE 30, AKCESORIA SAMOCHODOWE 36 OPŁATY ZA AUTOSTRADY 500
61 O/KOMFORT PB300 03, BENZYNA EUROSUPER 95 05, BENZYNA VERVA 98 06 LPG 300 11, OLEJE SILNIKOWE 12, PŁYNY EKSPLOATACYJNE 13, OLEJE SMAROWE 14, POZOSTAŁE PROD. NAFTOWE 20, USŁUGI SAMOCHODOWE 29, KOSMETYKI SAMOCHODOWE 30, AKCESORIA SAMOCHODOWE 36 OPŁATY ZA AUTOSTRADY 500
62 O/KOMFORT PB500 03, BENZYNA EUROSUPER 95 05, BENZYNA VERVA 98 06 LPG 500 11, OLEJE SILNIKOWE 12, PŁYNY EKSPLOATACYJNE 13, OLEJE SMAROWE 14, POZOSTAŁE PROD. NAFTOWE 20, USŁUGI SAMOCHODOWE 29, KOSMETYKI SAMOCHODOWE 30, AKCESORIA SAMOCHODOWE 36 OPŁATY ZA AUTOSTRADY 500
63 O/ON+LPG 400 01, OLEJ NAPĘDOWY 06 LPG 400 BRAK BRAK
64 O/PB_120 03 BENZYNA EUROSUPER 95 120 BRAK BRAK
65 O/PodstawowyON_150 01 OLEJ NAPĘDOWY 150 12, PŁYNY EKSPLOATACYJNE 20, USŁUGI SAMOCHODOWE 36 OPŁATY ZA AUTOSTRADY 300
66 O/PodstawowyON_180 01 OLEJ NAPĘDOWY 180 12, PŁYNY EKSPLOATACYJNE 20, USŁUGI SAMOCHODOWE 36 OPŁATY ZA AUTOSTRADY 300
67 O/PodstawowyON_240 01 OLEJ NAPĘDOWY 240 12, PŁYNY EKSPLOATACYJNE 20, USŁUGI SAMOCHODOWE 36 OPŁATY ZA AUTOSTRADY 300
68 O/PodstawowyON_300 01 OLEJ NAPĘDOWY 300 12, PŁYNY EKSPLOATACYJNE 20, USŁUGI SAMOCHODOWE 36 OPŁATY ZA AUTOSTRADY 300
69 O/PodstawowyPB_180 03 BENZYNA EUROSUPER 95 180 12, PŁYNY EKSPLOATACYJNE 20, USŁUGI SAMOCHODOWE 36 OPŁATY ZA AUTOSTRADY 300
70 O/PodstawowyPB_240 03 BENZYNA EUROSUPER 95 240 12, PŁYNY EKSPLOATACYJNE 20, USŁUGI SAMOCHODOWE 36 OPŁATY ZA AUTOSTRADY 300
71 O/PodstawowyPB/240 03 BENZYNA EUROSUPER 95 240 BRAK BRAK
72 O/PodstawowyPB +240 03 BENZYNA EUROSUPER 95 240 36 OPŁATY ZA AUTOSTRADY BRAK
73 O/SPECJALNY_ON120 01, OLEJ NAPĘDOWY 02 OLEJ NAPĘDOWY VERVA 120 11, OLEJE SILNIKOWE 12, PŁYNY EKSPLOATACYJNE 36 OPŁATY ZA AUTOSTRADY 300
74 O/SPECJALNY_ON160 01, OLEJ NAPĘDOWY 02 OLEJ NAPĘDOWY VERVA 160 11, OLEJE SILNIKOWE 12, PŁYNY EKSPLOATACYJNE 36 OPŁATY ZA AUTOSTRADY 300
75 O/SPECJALNY_ON200 01, OLEJ NAPĘDOWY 02 OLEJ NAPĘDOWY VERVA 200 11, OLEJE SILNIKOWE 12, PŁYNY EKSPLOATACYJNE 36 OPŁATY ZA AUTOSTRADY 300
76 O/SPECJALNY_ON400 01, OLEJ NAPĘDOWY 02 OLEJ NAPĘDOWY VERVA 400 11, OLEJE SILNIKOWE 12, PŁYNY EKSPLOATACYJNE 20, USŁUGI SAMOCHODOWE 36 OPŁATY ZA AUTOSTRADY 500
77 O/SPECJALNY_ON900 01, OLEJ NAPĘDOWY 02 OLEJ NAPĘDOWY VERVA 900 11, OLEJE SILNIKOWE 12, PŁYNY EKSPLOATACYJNE 36 OPŁATY ZA AUTOSTRADY 500
78 O/SPECJALNY_PB120 03, BENZYNA EUROSUPER 95 05, BENZYNA VERVA 98 06 LPG 120 11, OLEJE SILNIKOWE 12, PŁYNY EKSPLOATACYJNE 36 OPŁATY ZA AUTOSTRADY 300
79 O/SPECJALNY_PB400 03, BENZYNA EUROSUPER 95 05, BENZYNA VERVA 98 06 LPG 400 11, OLEJE SILNIKOWE 12, PŁYNY EKSPLOATACYJNE 20, USŁUGI SAMOCHODOWE 36 OPŁATY ZA AUTOSTRADY 500
80 O/UNIWERSALNY 180 01, OLEJ NAPĘDOWY 02, OLEJ NAPĘDOWY VERVA 03, BENZYNA EUROSUPER 95 05, BENZYNA VERVA 98 06 LPG 180 BRAK BRAK
81 O/UNIWERSALNY 60 01, OLEJ NAPĘDOWY 02, OLEJ NAPĘDOWY VERVA 03, BENZYNA EUROSUPER 95 05, BENZYNA VERVA 98 06 LPG 60 BRAK BRAK
82 O/UNIWERSALNY 300 01, OLEJ NAPĘDOWY 02, OLEJ NAPĘDOWY VERVA 03, BENZYNA EUROSUPER 95 05, BENZYNA VERVA 98 06 LPG 300 BRAK BRAK
83 O/UNIWERSALNY 240 01, OLEJ NAPĘDOWY 02, OLEJ NAPĘDOWY VERVA 03, BENZYNA EUROSUPER 95 05, BENZYNA VERVA 98 06 LPG 240 BRAK BRAK
84 O/UNIWERSALNY 400 01, OLEJ NAPĘDOWY 03, BENZYNA EUROSUPER 95 06 LPG 400 36 OPŁATY ZA AUTOSTRADY BRAK
85 O/UNIWERSALNY 160 01, OLEJ NAPĘDOWY 02, OLEJ NAPĘDOWY VERVA 03, BENZYNA EUROSUPER 95 05, BENZYNA VERVA 98 06 LPG 160 36 OPŁATY ZA AUTOSTRADY BRAK
86 O/UNIWERSALNY +400 01, OLEJ NAPĘDOWY 02, OLEJ NAPĘDOWY VERVA 03, BENZYNA EUROSUPER 95 05, BENZYNA VERVA 98 06 LPG 400 36 OPŁATY ZA AUTOSTRADY BRAK
87 O/UNIWERSALNY 600 01, OLEJ NAPĘDOWY 02, OLEJ NAPĘDOWY VERVA 03, BENZYNA EUROSUPER 95 05, BENZYNA VERVA 98 06 LPG 600 BRAK BRAK
88 O/UNIWERSALNY 900 01, OLEJ NAPĘDOWY 02, OLEJ NAPĘDOWY VERVA 03, BENZYNA EUROSUPER 95 05, BENZYNA VERVA 98 06 LPG 900 BRAK BRAK
89 O/UNIWERSALNY +240 01, OLEJ NAPĘDOWY 02, OLEJ NAPĘDOWY VERVA 03, BENZYNA EUROSUPER 95 05, BENZYNA VERVA 98 06 LPG 240 11, OLEJE SILNIKOWE 12, PŁYNY EKSPLOATACYJNE 13, OLEJE SMAROWE 14, POZOSTAŁE PROD. NAFTOWE 20, USŁUGI SAMOCHODOWE 29, KOSMETYKI SAMOCHODOWE 30, AKCESORIA SAMOCHODOWE 36 OPŁATY ZA AUTOSTRADY 500
90 O/VERVA 200 01, OLEJ NAPĘDOWY 02 OLEJ NAPĘDOWY VERVA 200 BRAK BRAK
91 O/VERVA 400 01, OLEJ NAPĘDOWY 02 OLEJ NAPĘDOWY VERVA 400 BRAK BRAK
92 O/VERVA 800 01, OLEJ NAPĘDOWY 02 OLEJ NAPĘDOWY VERVA 800 BRAK BRAK
93 O/VERVA 1200 01, OLEJ NAPĘDOWY 02 OLEJ NAPĘDOWY VERVA 1200 BRAK BRAK
94 O/VERVA PB200 03, BENZYNA EUROSUPER 95 05, BENZYNA VERVA 98 06 LPG 200 BRAK BRAK
95 O/VIP 150 01, OLEJ NAPĘDOWY 02, OLEJ NAPĘDOWY VERVA 03, BENZYNA EUROSUPER 95 05, BENZYNA VERVA 98 06 LPG 150 11, OLEJE SILNIKOWE 12, PŁYNY EKSPLOATACYJNE 13, OLEJE SMAROWE 14, POZOSTAŁE PROD. NAFTOWE 20, USŁUGI SAMOCHODOWE 29, KOSMETYKI SAMOCHODOWE 30, AKCESORIA SAMOCHODOWE 36, OPŁATY ZA AUTOSTRADY 50, ARTYKUŁY PRZEMYSŁOWE 51, ARTYKUŁY SPOŻYWCZE 52, NAPOJE BEZALKOHOLOWE 53 WYROBY TYTONIOWE 500
96 O/VIP 300 01, OLEJ NAPĘDOWY 02, OLEJ NAPĘDOWY VERVA 03, BENZYNA EUROSUPER 95 05, BENZYNA VERVA 98 06 LPG 300 11, OLEJE SILNIKOWE 12, PŁYNY EKSPLOATACYJNE 13, OLEJE SMAROWE 14, POZOSTAŁE PROD. NAFTOWE 20, USŁUGI SAMOCHODOWE 29, KOSMETYKI SAMOCHODOWE 30, AKCESORIA SAMOCHODOWE 36, OPŁATY ZA AUTOSTRADY 50, ARTYKUŁY PRZEMYSŁOWE 51, ARTYKUŁY SPOŻYWCZE 52, NAPOJE BEZALKOHOLOWE 53 WYROBY TYTONIOWE 500
97 O/VIP 400 01, OLEJ NAPĘDOWY 02, OLEJ NAPĘDOWY VERVA 03, BENZYNA EUROSUPER 95 05, BENZYNA VERVA 98 06 LPG 400 11, OLEJE SILNIKOWE 12, PŁYNY EKSPLOATACYJNE 13, OLEJE SMAROWE 14, POZOSTAŁE PROD. NAFTOWE 20, USŁUGI SAMOCHODOWE 29, KOSMETYKI SAMOCHODOWE 30, AKCESORIA SAMOCHODOWE 36, OPŁATY ZA AUTOSTRADY 50, ARTYKUŁY PRZEMYSŁOWE 51, ARTYKUŁY SPOŻYWCZE 52, NAPOJE BEZALKOHOLOWE 53 WYROBY TYTONIOWE 500
98 O/VIP 500 01, OLEJ NAPĘDOWY 02, OLEJ NAPĘDOWY VERVA 03, BENZYNA EUROSUPER 95 05, BENZYNA VERVA 98 06 LPG 500 11, OLEJE SILNIKOWE 12, PŁYNY EKSPLOATACYJNE 13, OLEJE SMAROWE 14, POZOSTAŁE PROD. NAFTOWE 20, USŁUGI SAMOCHODOWE 29, KOSMETYKI SAMOCHODOWE 30, AKCESORIA SAMOCHODOWE 36, OPŁATY ZA AUTOSTRADY 50, ARTYKUŁY PRZEMYSŁOWE 51, ARTYKUŁY SPOŻYWCZE 52, NAPOJE BEZALKOHOLOWE 53 WYROBY TYTONIOWE 500
99 O/VIP 1000 01, OLEJ NAPĘDOWY 02, OLEJ NAPĘDOWY VERVA 03, BENZYNA EUROSUPER 95 05, BENZYNA VERVA 98 06 LPG 1000 11, OLEJE SILNIKOWE 12, PŁYNY EKSPLOATACYJNE 13, OLEJE SMAROWE 14, POZOSTAŁE PROD. NAFTOWE 20, USŁUGI SAMOCHODOWE 29, KOSMETYKI SAMOCHODOWE 30, AKCESORIA SAMOCHODOWE 36, OPŁATY ZA AUTOSTRADY 50, ARTYKUŁY PRZEMYSŁOWE 51, ARTYKUŁY SPOŻYWCZE 52, NAPOJE BEZALKOHOLOWE 53 WYROBY TYTONIOWE 500
100 O/VIP 2500 01, OLEJ NAPĘDOWY 02, OLEJ NAPĘDOWY VERVA 03, BENZYNA EUROSUPER 95 05, BENZYNA VERVA 98 06 LPG 2500 11, OLEJE SILNIKOWE 12, PŁYNY EKSPLOATACYJNE 13, OLEJE SMAROWE 14, POZOSTAŁE PROD. NAFTOWE 20, USŁUGI SAMOCHODOWE 29, KOSMETYKI SAMOCHODOWE 30, AKCESORIA SAMOCHODOWE 36, OPŁATY ZA AUTOSTRADY 50, ARTYKUŁY PRZEMYSŁOWE 51, ARTYKUŁY SPOŻYWCZE 52, NAPOJE BEZALKOHOLOWE 53 WYROBY TYTONIOWE 500
101 O/VIP ON1500 01 OLEJ NAPĘDOWY 1500 11, OLEJE SILNIKOWE 12, PŁYNY EKSPLOATACYJNE 36 OPŁATY ZA AUTOSTRADY 300
102 O/VIP ON/PB 1500 01, OLEJ NAPĘDOWY 03 BENZYNA EUROSUPER 95 1500 11, OLEJE SILNIKOWE 12, PŁYNY EKSPLOATACYJNE 13, OLEJE SMAROWE 14 POZOSTAŁE PROD. NAFTOWE 300
103 O/WIDAN ON160 01 OLEJ NAPĘDOWY 160 11, OLEJE SILNIKOWE 12 PŁYNY EKSPLOATACYJNE 300
104 O/WIDAN PB320 03, BENZYNA EUROSUPER 95 06 LPG 320 11, OLEJE SILNIKOWE 12 PŁYNY EKSPLOATACYJNE 300
105 O/DROGOWY ON50 01 OLEJ NAPĘDOWY 50 BRAK BRAK
106 O/DROGOWY PB50 03 BENZYNA EUROSUPER 95 50 BRAK BRAK
107 O/UNIWERSALNY 2000 01, OLEJ NAPĘDOWY 02, OLEJ NAPĘDOWY VERVA 03, BENZYNA EUROSUPER 95 05, BENZYNA VERVA 98 06 LPG 2000 BRAK BRAK
108 O/DROGOWY ON60 01 OLEJ NAPĘDOWY 60 BRAK BRAK